Jakie są przeciwwskazania do noszenia soczewek kontakowych?

Plastikowy pojemnik na szkła kontaktowe oraz uchwyt, na białym tle

Czy każdy może nosić soczewki kontaktowe? Pomimo iż rozwój soczewek, jako alternatywnej wobec okularów metod korekcji wzroku jest niezwykle szybki i stale pojawiają się na rynku nowości, które umożliwiają większej grupie osób z wadami wzroku cieszyć się możliwością noszenia soczewek kontaktowych, nadal niektóre osoby nosić kontaktów nie mogą. Przeciwwskazania do noszenia soczewek kontaktowych obejmują kilka czynników:

Przeciwwskazaniem do noszenia soczewek kontaktowych może być również wiek – z reguły nie stosuje się szkieł kontaktowych u dzieci poniżej 8 roku życia. Wynika to głównie z trudności nauczenia dziecka zakładania soczewek i utrzymania ich w czystości

Soczewki kontaktowe mają dość szerokie przeciwwskazania. U większości pacjentów jednak one nie występują, a część (stany zapalne, wirusowe zakażenia) można leczyć tak, że niemożność noszenia soczewek kontaktowych jest jedynie temporalna. Czasem przeciwwskazaniem do noszenia soczewek jest nie tyle stan zdrowia pacjenta, ale warunki, w jakich przebywa – suche, klimatyzowane pomieszczenia biurowe, czy przebywanie w warunkach mocnego zapylenia nie są korzystne dla noszenia soczewek.

Osobną grupę stanowią przeciwwskazania natury psychologicznej. Niektórzy pacjenci nie są w stanie przyzwyczaić się do noszenia soczewek. Samo zakładanie soczewek kontaktowych napawa ich takim strachem, że nie są w stanie samodzielnie założyć kontaktów. W takim przypadku jedynym wyjściem jest behawioralna desensytyzacja, czyli przyzwyczajanie pacjenta do soczewek prowadzone w ramach terapii psychologicznej. Jeśli to nie pomoże, bądź pacjent nie podda się takiemu leczeniu, nie będzie w stanie nosić szkieł kontaktowych.